Trang chủ Tư vấn trực tuyến VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH - CUỘC SỐNG Chuyện học của em

Chuyện học của em

Điều hành viên: transon


Gửi bài Thứ 3 25/07/17 16:27

Bài viết: 11
Hôm trước em đã nói nguyên nhân chuyện em bị trễ hạn với hủy kết quả học tập rồi nên em không nói lại nữa, hôm trước em có gọi điện thầy Tâm của trường đại học kinh tế công nghiệp Long An em nói là em mua hồ sơ ở trường cao đẳng công nghệ Ladec rồi là nếu em có bằng trung cấp ở trường cao đẳng công nghệ Ladec rồi thi liên thông cao đẳng vẫn có thể chuyển qua học hệ cao đẳng ở trường đại học kinh tế công nghiệp Long An tùy theo quy chế năm đó hoặc nếu em có bằng trung cấp bằng cao đẳng với bằng phổ thông vẫn có thể chuyển qua học hệ đại học ở trường đại học kinh tế công nghiệp Long An được hoặc nếu em thi tốt nghiệp phổ thông đậu rồi có bằng phổ thông vẫn có thể học lại từ đầu ở trường đại học kinh tế công nghiệp Long An được

Quay về VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH - CUỘC SỐNG

cron