Cuộc sống là khối Rubic nhiều màu

      Một sự thật là cho tới thời điểm này sau bao nhiêu cố gắng thì tôi vẫn chưa thể nào tự tay xoay được những khối rubic nhiều màu, phải khi nào cô bạn thân đứng bên và chỉ bảo thì tôi mới có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tôi thích nhìn … Đọc tiếp Cuộc sống là khối Rubic nhiều màu