ĐỪNG GIẬN!

1242910163.img

Cho tình mình mầm sống dẫu ngày trôi…

Đừng giận anh em nhé!

Dẫu biết rằng ta sắp mất trong nhau

Đừng giận anh em nhé!

Dẫu lỗi lầm tất cả đến từ anh!

Đừng giận anh em nhé!

Anh đường hoàng là một gã đàn ông

Sao lạnh lẽo, vô tình và bạc bẽo?

Tự thấy mình đã sai sót, ngu ngơ!

Đừng giận anh em nhé!

Anh sợ rằng ta sẽ mãi mất nhau

Yêu hấp hối nghĩa là đầy gian khó

Anh sợ rằng tình vĩnh viễn rời xa!

Đừng giận anh em nhé!

Cho tình mình một cơ hội dẫu xa xôi

Đừng giận anh em nhé!

Cho tình mình mầm sống dẫu ngày trôi…

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *