CÂY TÌNH YÊU

23lk111

Cây tình yêu

Người ta gieo một hạt mầm… hạt mầm ấy cựa người nứt vội…

Người ta gieo một niềm tin… Niềm tin lớn dần theo không gian và thời gian

Người ta gieo một chữ tình…. Cảm xúc dần dần tượng hình bừng sáng

Người te gieo một chút nghĩa… Nợ nần lớn vội vương mang…

Người ta gieo một tình yêu… Ai sà là người chăm bón

Người ta gieo duyên của mình…. Ai nỡ đẵn vội cây yêu…

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *