Học cách sống như nước

Học cách sống như nước – Nước luôn tồn tại trong mọi sinh vật, là yếu tố nuôi sống sinh vật. Cổ nhân vẫn nói : Đaị đạo như nước muốn ám chỉ muốn thành bậc trí huệ thì cần giống như nước vậy.

1. Sống không tranh giành

Lão Tử từng nói: “Nước là nhất, là lợi ích cho muôn vật. Nhưng nước không tranh giành”.

Đặc tính của nước luôn sống vì muôn vật, chẳng tranh cao hơn thấp, cũng chẳng coi mình là người biết rộng, không khoe khoang, tự cao. Bởi vì nó không tranh giành nên không có oán, giận, âu lo và muộn phiền.

2. Vô ngã

Đại đạo rộng lớn như nước. Chẳng có chỗ nào mà nước không chảy đến, vạn vật đều tồn tại sinh trưởng nhờ có nước. Nhưng không vì vậy mà nước trở nên kiêu căng, từ chối nhiệm vụ. Nước vẫn nhẹ nhàng kính mình cho thiên nhiên mà chẳng đòi sự đền đáp.

3. Luôn cúi mình ở dưới thấp

Nước luôn hạ mình về chỗ thấp. Vì ở chỗ trũng thấp nên lúc nào cũng quảng đại với quần chúng, hấp thu hết chất dinh dưỡng của cả thiên hạ để làm phong phú thêm bản thân. Nước cũng nhẫn nhịn chấp nhận những nhược điểm, xấu xa của thiên hạ.

4. Mềm mại và uyển chuyển

Thiên hạ này chẳng có gì mềm như nước, mà cũng chẳng có gì sức công phá lại nguy hiểm hơn nước. Vì mềm nên nó mới thể hiện sức mạnh của thiên nhiên. Trong cuốn sách “Bão phác tử” từng nói: kim loại vì cứng mà nhanh hao mòn rồi gẫy. Nước do mềm mại nên trường tồn theo thời gian.

5. Vui vẻ tiến lên

Nước chẳng ngại thời gian, chẳng kể tối chiều. Nước vẫn cứ chảy, anh dũng tiến về phía trước. Hết chảy qua chỗ trũng, rồi đến hồ sâu. Đến chỗ có núi chặn nước tự biết chuyển mình, nhẹ nhàng chảy tiếp. Gặp vật chắn giữa dòng thì tự biết tách mình đảo chiều dòng chảy. Nước chẳng sợ gian nan, hiểm trở. Luôn hăm hở, nhiệt tình tiến lên phía trước.

6. Vị tha

Nước tượng trưng cho sự bao dung vĩ đại, sẵn sàng ôm vạn vật, sẵn sàng chứa đựng mọi điều tốt đẹp hay xấu xa của vạt vận. Nước không quan tâm đến đúng hay sai, dù ở sông hay ở suối nước đều chấp nhận hòa vào mình. Cũng chẳng khác gì tướng nhà Thanh Lâm Tắc Từ từng nói: “Biển lớn dung nạp hàng trăm con sông. Tấm lòng bao dung mới có thể vĩ đại. Vách núi nghìn trượng sừng sững cũng không mang dục vọng thì có thể giữ mình cương trực suốt đời.”

Nước là vậy. Chẳng cố chấp, chẳng tự cao, khoe khoang luôn quảng đại vì vạn vật. Nước cũng có thể lật thuyền hay nâng đỡ thuyền. Nước có trăm điều thiện mà chẳng có một điều dối lừa.

Nước là thật, là hữu dụng
Theo Daikynguyenvn

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *