KĨ NĂNG DIỄN ĐẠT TRUYỀN THÔNG

Truyền thông hiệu quả

Truyền thông hiệu quả

Việc phát triển các kĩ năng giao tiếp, truyền thông tốt là một thách thức. Một mạng lưới sẽ hữu hiệu hơn nếu như mọi thành viên đều cố gắng truyền đạt các thông điệp của họ một cách rõ ràng, súc tích

Hãy trình bay suy nghĩ, cảm xúc và ý tưởng của mình một cách thân thiện, tâm huyết, cởi mở. Chính ngôn ngữ bằng lời sẽ gây những hiệu ứng đặc biệt khi truyền thông. Một lời nói truyền thông tốt phải thật sự to, rõ, cụ thể, chi tiết cũng như có cảm xúc. Để việc truyền thông bằng lời hiệu quả nhất thiết người phát phải quan tâm đến kĩ thuật mã và người nhận thông tinh phải chú ý đến quá trình giải mả.

Ngôn ngữ không lời như náh mắt, nét mặt, cử chỉ hành động của hai người nói và nghe tác động qua lại với nhau và giao tiếp, truyền thông có hiệu quả là cả hai người nhất trí với thông điệp mà người chuyển thông điệp muốn chuyển giao sau khi đối thoại.

Đặc điểm của truyền thông cần chú ý những yêu cầu sau:

+ Sử dụng câu ngắn gọn trực tiếp

+Sử dụng những cụm từ như “tôi nghĩ”, “tôi tin rằng” và ” theo quan điểm của tôi thì” để thể hiện rằng bạn luôn có trách nhiệm cho những suy nghĩ của mình

+Đặt những câu hỏi khác nhau để biết họ đang nói gì khi bạn không chắc chắn là bạn hiểu họ

+Đặt những câu hỏi kiểm tra thông tin cũng như những câu hỏi mang tính chất giao lưu hoặc gây cảm xúc

+Mô tả những sự kiện một cách khách quan hơn là cường điệu

+ Duy trì giao tiếp, nhìn thẳng và mở to mắt

Bài sau chúng ta sẽ nói về “Nghệ thuật truyền thông” để cho các bạn nắm rõ nó và ứng dụng một cách tài tình trong cuộc sống, vì nó là một trong những nhân tố dẫn tới thành công.

PGS. TS Huỳnh Văn Sơn

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *