MỐI QUAN HỆ GIỮA STRESS VỚI CÁC HÀNH VI BẠO HÀNH TRẺ EM CỦA GIÁO VIÊN Ở MỘT SỐ NHÓM LỚP MẦM NON TƯ THỤC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY-PGS.TS Huỳnh Văn Sơn

MỐI QUAN HỆ GIỮA STRESS VỚI CÁC HÀNH VI BẠO HÀNH TRẺ EM CỦA GIÁO VIÊN Ở MỘT SỐ NHÓM LỚP MẦM NON TƯ THỤC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY

 Giảng viên hướng dẫn        : TS. HUỲNH VĂN SƠN

Trong thời buổi nền kinh tế tri thức đang ngày càng tỏ rõ vai trò quan trọng của mình đối với sự phát triển kinh tế – xã hội thì giáo dục hơn bao giờ hết lại trở thành nhân tố quyết định tới sự sanh tồn của mỗi một quốc gia, trong đó có Việt Nam. Vì thế cho nên Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các chính sách, thiết chế về giáo dục. Bằng chứng là trong Nghị Quyết Trung Ương 2, khóa IX đã xác định rõ phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng  động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước . Tiếp sau đó,  trong Nghị quyết Đại Hội toàn quốc lần thứ XI (2011), Đảng ta  đã nêu rõ nhiệm vụ cấp bách của giáo dục Việt Nam trước mắt là cần phải phát triển và đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo không chỉ trên bình diện tổng thể mà còn là ở từng cấp học, bậc học. Giáo dục ở bậc học mầm non cũng nhận được sự lưu tâm từ các nhà lãnh đạo cấp cao.

Theo thống kê của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Thành phố Hồ Chí Minh, đội ngũ giáo viên mầm non đang bị thiếu hụt nghiêm trọng, nhiều giáo viên bỏ nhiệm sở vì mức lương không tương xứng, số lượng giáo viên có trình độ chuyên môn chỉ đủ cung ứng cho các trường mầm non công lập, trong khi đó có khoảng 1/3 học sinh mầm non học hệ ngoài công lập dẫn đến tình trạng các trường tư thục phải tuyển những giáo viên và bảo mẫu đào tạo ngắn hạn để kịp thời đáp ứng nhu cầu cho năm học mới. Riêng các khu công nghiệp, khu chế xuất chưa có trường mầm non chính quy phục vụ cho con em công nhân lao động, điều này đã tạo cơ hội cho các nhóm, lớp mầm non tư thục kém chất lượng mọc lên như nấm sau mưa. Đó là những khó khăn chính mà giáo dục mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang phải đối mặt.

Đi tìm mối quan hệ giữa stress với những hành vi bạo hành trẻ em của giáo viên ở các nhóm lớp mầm non tư thục hi vọng sẽ giúp tháo gỡ được những khúc mắc cho nguyên nhân của việc thiếu giáo viên, lí do các cô bỏ nhiệm sở là gì và đặc biệt là tại sao họ lại có những hành vi bạo lực với trẻ như vậy. Đó cũng chính là lí do thôi thúc chúng tôi nghiên cứu đề tài này.

II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

III. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI

IV. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

V. GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU

VI. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

VII. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

VII. KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU

*** Đây là tài liệu có bản quyền và tính phí bạn nào có nhu cầu tải tài liệu vui lòng liên hệ ban quản trị! Thân.

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *