NGHỆ THUẬT RA QUYẾT ĐỊNH

Hình minh họa

Hình minh họa

Ra những quyết định tốt, được mọi người ủng hộ và thực thi là cả một nghệ thuật mà tất cả các nhà lãnh đạo đều phải học. Điều này lại càng có ý nghĩa quan trọng đối với một doanh nhân. Những người ra quyết định giỏi nhất là những người linh hoạt. Thông thường, nhà quản lý ra một quyết định theo một trong năm phong cách sau:
Thực hiện vai trò của một nh quản lý
Đây là cách ra quyết định độc đoán nhất. Người ra quyết định cho rằng anh ta hiểu biết hết một vấn đề và tin rằng mình hoàn toàn có khả năng ra mọi quyết định một mình.
Đi tìm thực tế
Đây cũng là một cách ra quyết định độc đoán. Người lãnh đạo không chia sẽ vấn đề với người khác hay đi tìm lời khuyên với người khác mà tự mình đi tìm những thông tin cần thiết cho việc ra quyết định.
Điều tra
Đây là cách ra quyết định ít độc đoán hơn. Người lãnh đạo tham khảo ý kiến của người khác để ra quyết định, nhưng anh ta cũng sẽ ra quyết định một mình.
Đi tìm thỏa hiệp
Nhà quản lý chia sẽ vấn đề với những người khác, can nhắc kỹ những ý kiến đóng góp của họ và dựa trên đó để đưa ra quyết định cuối cùng.
Dựa vào tập thể
Nhà quản lý chỉ ra quyết định trên cơ sở đạt được sự đồng thuận của tất cả mọi người. Sauk hi đã hiểu được phong cách ra quyết định của chính mình. Hãy tự hỏi và trả lời những câu hỏi sau..
+ Tôi đã thật sự hiểu rõ vấn đề cần giải quyết chưa?
+ Tôi đã có đủ những thông tin cần thiết đê” ra quyết định chưa? Nếu chưa, tôi có biết tìm những thông tin đó ở đâu không?
+ Để thực hiện quyết định, tôi cần sự hỗ trợ của người khác ở mức độ nào?
Để các quyết định được mọi người tôn trọng và tuân theo, cần phải công khai quá trình ra quyết định. Khi làm cho mọi người hiểu được tính hợp lý trong việc ra quyết định của bạn, bạn sẽ xây dựng được lòng tin nơi họ. Tính minh bạch trong quá trình ra quyết định sẽ tạo ra sự hiểu biết, thông cảm của mọi người trong tổ chức và họ sẽ dễ dàng tuân theo quyết định ngay cả khi họ không toàn đồng tình với nó.

Sưu tầm

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *