TÌNH DỤC- NHU CẦU CÓ VĂN HÓA

Tình dục là một nhu cầu không thê thiếu trong đời sống con người. Nếu những bạn trẻ yêu có trách nhiệm thì sao lại có thể kết luận chuyện quan hệ tình dục là phi đạo đức? Nếu như hiểu giá trị nhân văn hướng đến những yếu tố “người” nhất trong con người, thì sao không hiểu nhu cầu tình dục cũng là  nhu cầu rất mang tính người?

Thiết nghĩ vấn đề không phải trách cứ hay quy gán trên góc độ phẩm giá hay đạo đức, mà phải nhìn nhận công tâm trên nhiều chiều kích.

Giá trị nhân văn ở đâu cũng thế. Ở phương Tât và phương Đông hay bất kì quốc gia nào trên thế giới cũng đều chú trọng đến nhân phẩm, đến những giá trị làm người…Vấn đề khác nhau ở đây là việc quan hệ tình dục trước kết ôn ở phương Tây không được hiểu là vì phạm chuẩn mực đạo dức, thì ở phương Đông và VN chúng ta lại khác. Hơn thế nữa, nếu đặt vào thực tế cuộc sống thì phải chẳng việc quan hệ tình dục trước hôn nhân hoàn toàn không có những hệ lụy?

Tình dục- Nhu cầu có văn hóa

Tình dục- Nhu cầu có văn hóa

..Tình dục đồng thuận và tình dục có trách nhiệm  sẽ đòi hỏi cả hai chủ thể phải nghiêm túc suy nghĩ, và nó trở thành nhu cầu không thể thiếu trong tình yêu chứ không phải chỉ là nhu cầu bản năng! Cũng chí vì vậy tình dục không chỉ là nhu cầu sinh lí hay nhu cầu thể xác mà trở thành nhu cầu có văn hóa là vậy!

PGS. TS HUỲNH VĂN SƠN

About the Author: admin

You might like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *